Bázisintézmény lettünk!

Bázisintézményi pályázatunk és intézményünk bemutatása

Az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Miskolci Tankerületi Központ ellátási körzetébe tartozó sajátos nevelési igényű tanulók ellátását biztosítja szegregált és integrált formában. Bázisintézményi pályázatunkban iskolánk utazó gyógypedagógusi hálózatában és a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolánkban alkalmazott, módszertanilag kidolgozott jó gyakorlatok szerepelnek:

Tanulási kisokos

A szülőknek szóló műhelymunkák keretében olyan specifikus technikák és módszerek kerülnek megismertetésre, melyek nagyban segíthetik a tanulók otthoni készülését, a szülők támogató szerepét gyermekük iskolai előrehaladásában.

Tanulási utak segítése

A Tanulási utak segítése című kiadványsorozat a 4. és az 5. évfolyam számára készült magyar nyelv és irodalom, a matematika, valamint a környezetismeret, természettudomány tantárgyak főbb tananyagrészeinek differenciált változatát tartalmazza. A szerzők műhelymunka keretében bemutatják a kiadványokat, valamint módszertani tanácsokat adnak a tanórákon való gyakorlati alkalmazásukhoz.

DigiMóka

A „DigiMóka” digitális eszköz és feladatgyűjtemény a fejlesztő nevelés-oktatásban  interaktív táblán és laptop segítségével interaktív panelen is használható a program. Négy témakörben összesen 200 feladatot tartalmaz integrált használati útmutatóval és leírással, mely beépíthető egyéni vagy csoportos foglalkozásokba is.

Multiszenzoros történetmesélés a fejlesztő iskolai nevelés-oktatásban

A multiszenzoros történetmesélés módszerével a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulókat is elrepíthetjük a mesék birodalmába, és segíthetjük őket a szűkebb és tágabb környezetük megtapasztalásában. Így az számukra is könnyen értelmezhető és befogadható lesz.

Komplex konduktív program

A konduktív pedagógia alapelveit tartalmazó komplex fejlesztési program a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola csoportjaiban alkalmazható. Cél a konduktív szemléletben tervezett napirend, az eszközhasználat és önálló mozgástervezés tanulása a tanulók belső motivációjára építve.