Ellátási területek ÖSSZEFOGLALÓ

Az utazó gyógypedagógusi hálózat keretein belül utazó gyógypedagógusaink Miskolcon és környékén látják el az általános és középiskolákban felmerülő habilitációs és rehabilitációs órákat. Jelenleg hat főállású gyógypedagógus heti 120 órában végzi ezt a feladatot.

Az utazó gyógypedagógusi szolgálat sokrétű gyógypedagógiai tevékenységet lát el, így a munkánk részét képezi:

  • Logopédia
  • Komplex gyógypedagógiai ellátás
  • Szomatopedagógiai tevékenység
  • Hallássérült személyek ellátásával kapcsolatos tevékenység
  • Látássérült személyek ellátásával kapcsolatos tevékenység
  • Autizmus specifikus ellátás

Az ellátottak köre és az integráltan oktatott gyermekek, tanulók: mozgáskorlátozottsággal, beszédfogyatékossággal élő gyermekek, valamint látássérült, hallássérült, tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral elő, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő (dyslexia, dysgraphia, dysortographia, dyscalculia, figyelemzavar, hiperaktivitás stb.) gyermekek, tanulók.

Szakembereink kompetenciája, végzettsége széles körű terápiás lehetőségeket teremt: dyslexia prevenció, reedukáció, dyscalculia prevenció és terápia, logopédiai terápiák (típusoknak megfelelően), kognitív megalapozottságú terápiák (pl. Sindelar Tréningprogram, NILD Tanulási Terápia), mozgásterápiák, autizmus, hallássérültek, látássérültek terápiái.

Az ellátás egyéni és kiscsoportos formában történik.

Az ellátás tervezése egyéni fejlesztési terv alapján a jogosultságot megállapító, meghatározó Szakértői Bizottság szakértői véleménye és a folyamatos diagnosztizálásra építetten történik.