Szakkönyvek

Óvodáskorú gyermekeknek ajánljuk:

Ambrus Noémi-Németh Brigitta (2013): Csodatölcsér. Csicsergő Kiadó

Borszéki Klára: Csodavarázs. Geobook

Gósy Mária – Imre Angéla (2007.): Beszédpercepciós fejlesztő modulok. NIKOL KKT. Budapest

Jakus Judit: Téri tájékozódás. Fimota füzetek

Kocsis Lászlóné – Rosta Katalin (2006.): Ez volnék én? Testséma-fejlesztő feladatlap –gyűjtemény. Logopédiai Kiadó. Budapest.

László M. Ágnes (2013): Auditív észlelés. Fimota füzetek

Rosta Katalin – Rudas Zsuzsanna – Kisházi Gergely (1997.): Hüvelyujjam… Logopédiai Kiadó. Budapest.

Tamás Eszter (2011.): Iskolába készülök. Krasznár és Fiai Kft. Budapest

Ványi Ágnes-Sándor Krisztina-Szűcs Antal Mór (2014): Hangulatmesék. Regény ovisoknak iskolához. Herman Ottó Általános Iskola Kollektív Kommunikációs Stúdió

 

Iskoláskorú gyermekeknek ajánljuk:

Olvasási és írási nehézség, diszlexia, diszgráfia és diszortográfia esetén használható kiadványok:

Adorján Katalin: Gyakorlóanyag dyslexiás gyermekek részére I., II., III.

Bakonyi Katalin – Kulcsár Gábor – Papp Zita – Sósné Pintye Mária – Szendrődi Szilvia: Szövegértés – Szövegalkotás „A” 1-2. évfolyam. Alapozás. (Interneten elérhető: www.sulinet.hu)

Betűről betűre sorozat kiadványai

Besztercei Enikő (2005): Másképp. Munkatankönyv diszlexiás gyerekeknek. Logopédiai Kiadó. Budapest

Difer fejlesztő füzetek

Gósy Mária – Imre Angéla (2007.): Beszédpercepciós fejlesztő modulok. NIKOL KKT. Budapest

Hargitai Katalin (2010.): Módszertani kézikönyv a Játék tankönyvekhez. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Hornyákné Tarnai Klára (2006): Betűsuli 1-2. Logopédiai Kiadó

László M. Ágnes (2009): Beszédértés. Fimota füzetek

László M. Ágnes (2014): Beszédészlelés. Fimota füzetek

László M. Ágnes (2013): Auditív észlelés. Fimota füzetek

Marosits Istvánné (2011): Testvérbetűk. Logopédiai Kiadó

Robert E. Valett (1996.): A tanulási zavarok terápiája.

Sósné Pintye Mária: Feladatbank 1. Alapozás. (Interneten elérhető: www.sulinet.hu)

Szautner Jánosné Szigeti Gizella (2006.): Nebuló 1., 2., 3., 4. – képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolásoknak. Marketing Műhely Kft.

Székely Balázsné (2014): (R)észképességek I., II. Műszaki Könyvkiadó. Budapest

Tárnok Gitta (2005): Pontról pontra, pontosan. Logopédiai Kiadó. Budapest

Tölgyszéky Papp Gyuláné (2006.): A tanulási nehézségek kezelése. Kézikönyv a habilitációs programcsomag használatához. Logopédiai Kiadó. Budapest

Ványi Ágnes-Szűcs Antal Mór (2014): Hangfestő mesék. Regény elsősöknek. Mobil Logopédiai Stúdió

Számolási nehézség, diszkalkulia esetén használható kiadványok:

Csonkáné Polgárdi Veronika (2003): Számolás 1., Logopédiai Kiadó

Jakus Judit: Téri tájékozódás. Fimota füzetek

Katin Elke Krünn (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerek. Akkord Kiadó.

Tálas Józsefné (2003): Számolás 2., Logopédiai Kiadó

Tálas Józsefné (2007): Számolás 3., Logopédiai Kiadó

Tölgyszéky Papp Gyuláné (2006.): A tanulási nehézségek kezelése. Kézikönyv a habilitációs programcsomag használatához. Logopédiai Kiadó. Budapest

Robert E. Valett (1996.): A tanulási zavarok terápiája.

Ronit Bird (2011): Hogyan győzzük le a számolási nehézségeket? Akadémiai Kiadó Zrt.